AreaPlan hjälper lantbruket att utvecklas
AreaPlan är ett bolag vars huvudinriktning är professionella datalösningar för växtodlare och rådgivare. Företagets kontor ligger i Alnarp, och leds av personer med mångårig erfarenhet från rådgivning, praktiskt lantbruk och fältförsök. 
Utveckling av produkter och tjänster sker i nära samarbete med forskning, försök och andra aktörer på marknaden både i Sverige och i andra länder. AreaPlan AB startades 1999 av Otto von Arnold, Nils Treschow, Jan Yttesen och Per-Göran Andersson, den sistnämnde är idag VD i företaget.
 
All programmering av växtodlingsprogrammet för den skandinaviska marknaden sker i Danmark. Tyngdpunkten i AreaPlans utbud är växtodlingsprogrammet Näsgård MarkVägen - ett system för planering och dokumentation av växtodling riktat till myndigheter och uppköpare.
Tillsammans med växtodlingsprogrammet kopplas en kartmodul för hantering av en gårdskarta, men också för inläsning av jordanalyser direkt från laboratoriet vilket gör att man på ett illustrativt sätt kan visa näringsstatus på sina åkrar.
 
AreaPlan arbetar också med väderstationer av märket Adcon, vilka används i lantbruket för att göra prognoser för skadegörare som svampsjukdomar i grödorna. Man har ett system med väderdata och annan information som ett hjälpmedel för att förutse kommande angrepp av t.ex. potatisbladmögel. Detta koncept heter Plant Plus och är en ny och spännande teknik. Det unika med systemet är att man arbetar direkt via Internet mot en databas i Holland.
Genom att använda detta system kan man visa samhället och konsumenter att lantbruket inte gör kemiska bekämpningar mer än nödvändigt. Till alla program AreaPlan säljer erbjuder man även service och support.
Framtiden ligger för AreaPlan, och genom det nordiska samarbetet har man fina resurser att tillgå.

AreaPlan AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-46 27 41
Fax: 040-46 20 85


Email:
info@areaplan.com

Hemsida:
www.areaplan.com

Adress:
AreaPlan AB
Box 62
23053 Alnarp

| 13 SENASTE FÖRETAGEN